اینترنت بی سیم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اینترنت بی سیم

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 206

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 206
در ماهنامه شبکه - شماره 206 ، در فصل شاهراه اطلاعات از آینده نمایشگرهای هوشمند، در فصل فناوری شبکه از آینده اینترنت بیسیم در ایران و در دانش کامپیوتر از اهمیت مطالعه کتاب در این وانفسا! می‌گوییم. اما مهمترین بخش این شماره پرونده ویژه «شور و شکست استارت‌آپ در ایران» است. در این پرونده ویژه نگاهی...
1