برف و سرما

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع برف و سرما

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر برف و سرما

دانلود کتاب آمادگی و مقابله در برابر برف و سرما
کتاب آمادگی و مقابله در برابر برف و سرما ، نوشته سید محمد میرسمیعی و کمال درخشانی ، از مجموعه کتاب‌های «راهنمای کاربردی آمادگی در برابر بحران» است. در این مجموعه سعی شده است با بررسی و تشریح تعدادی از مهم‌ترین حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به نحوه مواجهه و انجام تمهیدات مناسب قبل، حین و بعد...
1