برنامه رپیدماینر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع برنامه رپیدماینر

دانلود کتاب داده کاوی با رپیدماینر: دسترسی به داده‌ها، ترکیب و پاکسازی - جلد اول

دانلود کتاب داده کاوی با رپیدماینر: دسترسی به داده‌ها، ترکیب و پاکسازی - جلد اول
کتاب داده کاوی با رپیدماینر: دسترسی به داده‌ها، ترکیب و پاکسازی - جلد اول ، ابتدا نرم‌افزار رپیدماینر را معرفی کرده و سپس داده کاوی با این نرم‌افزار، طریقه دسترسی به داده‌ها و چگونگی ترکیب و پاکسازی آن‌ها را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در دنیای امروز با توجه به پیشرفت فناوری و حضور پر رنگ آن...

دانلود کتاب داده کاوی با رپیدماینر: مدلسازی داده - جلد دوم

دانلود کتاب داده کاوی با رپیدماینر: مدلسازی داده - جلد دوم
کتاب داده کاوی با رپیدماینر: مدلسازی داده - جلد دوم که در ادامه‌ی جلد اول به رشته‌ی تحریر در آمده، مدلسازی با این نرم‌افزار را گام به گام بررسی کرده و سپس داده کاوی با آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در دنیای امروز با توجه به پیشرفت فناوری و حضور پر رنگ آن در زندگی بشر، کاربرد داده و اطلاعات به وضوح...

دانلود کتاب داده کاوی با رپیدماینر: امتیازدهی، اعتبارسنجی و ابزار - جلد سوم

دانلود کتاب داده کاوی با رپیدماینر: امتیازدهی، اعتبارسنجی و ابزار - جلد سوم
کتاب داده کاوی با رپیدماینر: امتیازدهی، اعتبارسنجی و ابزار - جلد سوم که در ادامه‌ی جلد دوم به رشته‌ی تحریر در آمده، پس از مدل‌سازی داده به چگونگی امتیازدهی و اعتبارسنجی از طریق رپیدماینر پرداخته و همچنین داده کاوی با این نرم‌افزار را مورد و بررسی قرار می‌دهد. در دنیای امروز با توجه به پیشرفت...
1