برنامه ریزی درسی روزانه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع برنامه ریزی درسی روزانه

دانلود کتاب برنامه ریزی درسی و فعال سازی فرایند تدریس و یادگیری

دانلود کتاب برنامه ریزی درسی و فعال سازی فرایند تدریس و یادگیری
کتاب برنامه ریزی درسی و فعال سازی فرایند تدریس و یادگیری نوشته‌ی سید محمد حسینی ، به مباحثی چون شناسایی فرایند تدریس و یادگیری، مفاهیم برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، انتخاب و تنظیم محتوای برنامه درسی و نحوه فعال‌سازی و... می‌پردازد. از آنجایی که در یک موقعیت تدریس و یادگیری علاوه بر عناصر دیگر، برنامه...

دانلود کتاب بسته آموزشی، برنامه‌ی درسی و یادگیری اثربخش

دانلود کتاب بسته آموزشی، برنامه‌ی درسی و یادگیری اثربخش
مرتضی مجدفر کتاب بسته آموزشی، برنامه‌ی درسی و یادگیری اثربخش را با هدف نگاهی دقیق به جدیدترین چشم‌اندازها در عرصه‌ی کاربرد فناوری‌های آموزشی تالیف کرده است. جهانی فکر کردن و منطقه‌ای عمل کردن یا کلان فکر کردن و جزئی عمل کردن، جملات نغزی هستند که کمابیش همه‌ی ما شنیده‌ایم. تفکر نیاز به اطلاعات دارد...

دانلود کتاب پارادایم‌های علم و نظریه‌های برنامه درسی

دانلود کتاب پارادایم‌های علم و نظریه‌های برنامه درسی
در کتاب پارادایم‌های علم و نظریه‌های برنامه درسی نوشته‌ی رحمت اله مرزوقی ، سعی شده است تا نظریه‌های برنامه درسی بر اساس پارادایم‌های تولید علم پوزیتویستی، تفسیری، انتقادی، و پست مدرنی ساماندهی و طبقه‌بندی شوند. مفهوم علوم تربیتی از جمله مفاهیمی است که در روند توسعه علوم انسانی و اجتماعی در قرون...
1