برگزیده ادبیات فارسی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع برگزیده ادبیات فارسی

دانلود کتاب گزیدۀ تاریخ ادبیات ایران از کهن‌ترین دوران تا امروز

دانلود کتاب گزیدۀ تاریخ ادبیات ایران از کهن‌ترین دوران تا امروز
در کتاب گزیدۀ تاریخ ادبیات ایران از کهن‌ترین دوران تا امروز نوشتۀ مسعود گلزاری ، از سنگ نبشته‌ها، لوح‌ها و پوست نوشته و... گرفته تا منظومه‌ها و کتاب‌های گوناگون با توجه به ‌اوضاع اجتماعی و سیاسی ‌و هنری دوران‌های مختلف‌ و سبک‌ها و شیوه‌ها، توجه شده است. این کتاب گزیده‌ای از تاریخ ادبیات ایران از...

دانلود کتاب چهارمقاله و مرزبان نامه

دانلود کتاب چهارمقاله و مرزبان نامه
در کتاب چهارمقاله و مرزبان‌نامه ، همراه با بازگردان به نثر روان امروزی ، به بازخوانی و بازگردانی دو مقاله دبیری و شاعری از کتاب چهار مقاله تألیف نظامی عروضی گنجوی و چهار باب از کتاب مرزبان نامه تألیف اسپهبد مرزبان بن شروین پرداخته شده است. به نقل از مؤلفین کتاب، دکتر محمدرضا یوسفی (عضو هیات علمی...

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد چهارم

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد چهارم
در زبان فارسی «برگزیده نظم» و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده است ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تا به امروز پرداخته‌ایم. در این کتاب نویسندگان فارسی در سده‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی شده است.

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد سوم

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد سوم
در زبان فارسی «برگزیده نظم و نثر» و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده است ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تا به امروز پرداخته‌ایم. در این کتاب نویسندگان فارسی در سده‌های ششم و هفتم هجری و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی شده است.

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد دوم

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد دوم
در زبان فارسی برگزیده نظم و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تاکنون پرداخته‌اند در این کتاب (جلد دوم) نویسندگان نثر پارسی در سده‌های پنجم و ششم هجری قمری پرداخته میشود و نمونه آثار مشهور آنها معرفی می‌گردد. از تاریخ بیهقی شروع و سپس مناجات و مقالات، قابوسنامه،...

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد پنجم

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد پنجم
در زبان فارسی کمتر به منتخبات نثر فارسی از ابتدا تا به امروز پرداخته شده است. در حالی که به برگزیده‌های نظم فارسی بیشتر پرداخته‌اند. در این کتاب (جلد پنجم) نویسندگان فارسی زبان از دوازدهم سیزدهم و چهاردهم قمری و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی می‌گردد.

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد اول

دانلود کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد اول
در زبان فارسی کمتر به منتخبات نثر فارسی از ابتدا تا به امروز پرداخته شده است. در حالی که به برگزیده‌های نظم فارسی بیشتر پرداخته‌اند. در این کتاب (جلد اول) نویسندگان فارسی زبان از آغاز تا سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی می‌گردد. در ابتدا به مقوله خط و زبان از دوران...
1