بیمه الکترونیکی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع بیمه الکترونیکی

دانلود کتاب تجارت الکترونیکی و توسعه صادرات

دانلود کتاب تجارت الکترونیکی و توسعه صادرات
کتاب تجارت الکترونیکی و توسعه صادرات ، ضمن شرح این تجارت به بررسی اهمیت و تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه صادرات کشور در بخش توریسم، ترانزیت، بیمه، و فنی مهندسی پرداخته و مباحثی نظیر خدمات و جایگاه آن در صادرات و تجارت جهانی و... را مطرح کرده است. فناوری اطلاعات در بازارهای کنونی تأثیر...
1