تاریخچه قطب نما

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تاریخچه قطب نما

🎧 دانلود کتاب صوتی معمای قطب نما

دانلود کتاب صوتی معمای قطب نما
کتاب صوتی معمای قطب نما نوشته امیر د. آتسل ، به صورت علمی و تاریخی و با زبانی ساده چگونگی کشف و اختراع قطب‌نما را بیان می‌کند. قُطب‌نما وسیله‌ای‌ کاربردی برای تعیین جهت و جهت‌یابی است. قطب‌نما یک وسیله کوچک است که از یک صفحه 360 درجه‌ای و یک عقربه ساخته شده و به خاطر خاصیت مغناطیسی می‌توان به...
1