تاریخ آشور

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تاریخ آشور

🎧 دانلود کتاب صوتی امپراتوری آشور

دانلود کتاب صوتی امپراتوری آشور
کتاب صوتی امپراتوری آشور اثر دان ناردو از مجموعه تاریخ جهان به‌ بررسی‌ تاریخ‌، فرهنگ‌ و تمدن‌ امپراتوری‌ آشور و علل‌ سقوط‌ آن‌ از اوج‌ قدرت‌ به‌ ژرفای‌ تیرگی‌ و گمنامی‌ می‌پردازد. تا نیمه‌ قرن‌ نوزدهم‌، از فرهنگ‌ و تمدن‌ بین‌النهرین‌ باستان‌ جز افسانه‌ای‌ بیش‌ نمانده‌ بود. تا این‌ که‌ در دهه‌ ١٨٤٠...

دانلود کتاب گیل گمیش: تورکجه چئویری قیل‌قامیس داستانی

دانلود کتاب گیل گمیش: تورکجه چئویری قیل‌قامیس داستانی
کتاب گیل گمیش: تورکجه چئویری قیل‌قامیس داستانی ، تالیف ای. ولی یئو ، به حماسۀ گیل گمیش که یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است، می‌پردازد. این کتاب شامل اشعاری حماسی است که به زبان ترکی ترجمه شده‌اند. در داستان کتاب گیل گمیش می‌خوانیم که چگونه خدایان گیل گمیش را...
1