تاریخ پایه یازدهم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تاریخ پایه یازدهم

دانلود کتاب تاریخ یازدهم

دانلود کتاب تاریخ یازدهم
کتاب تاریخ یازدهم به قلم امید اخوی و مهشید رضایی ، از مجموعه کتاب‌های نوک مگسک، 300 سؤال تستی و 10 مجموعه سؤال تشریحی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب ابتدا بر اساس یک برنامه ماهانه، 30 سؤال تستی قرار داده شده و تمامی سؤالات تشریحی مباحث داخل کتاب بررسی می‌شود. پس از پایان سوالات طی...
1