تاریخ گیلان در دوره باستان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تاریخ گیلان در دوره باستان

دانلود کتاب طایفه انزانی: بلوک دوم انزان (حوضه استرآباد) - جلد 2

دانلود کتاب طایفه انزانی: بلوک دوم انزان (حوضه استرآباد) - جلد 2
کتاب طایفه انزانی: بلوک دوم انزان (حوضه استرآباد) - جلد 2 تالیف شهروز ملاح ، گردآمده از سرگذشت و تاریخ طایفه انزانی است که به وسیله سران به طور داستان دست به دست در مدت دویست سال، به جا مانده. در این جلد به وضعیت اقلیمی و اقتصادی ناحیه انزان و تحلیل فروش زمین‌های دولتی و تیول در گذشته و پس از...

دانلود کتاب طایفه انزانی: منطقه بلوک دوم انزان (حوضه استرآباد) - جلد 1

دانلود کتاب طایفه انزانی: منطقه بلوک دوم انزان (حوضه استرآباد) - جلد 1
کتاب طایفه انزانی: منطقه بلوک دوم انزان (حوضه استرآباد) - جلد 1 ، تالیف شهروز ملاح ، مجموعه‌ای از داستان‌ها و تاریخ طایفه انزانی است، که توسط بزرگان و بصورت نقل سینه‌ به‌ سینه در طی دویست سال، به جا مانده است. در این اثر سیر مهاجرات و اتفاقات از سال 1162 تا 1300 شمسی این طایفه بزرگ را می‌خوانیم....
1