تاریخ یازدهم انسانی نمونه سوال

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تاریخ یازدهم انسانی نمونه سوال

دانلود کتاب تاریخ یازدهم

دانلود کتاب تاریخ یازدهم
کتاب تاریخ یازدهم به قلم امید اخوی و مهشید رضایی ، از مجموعه کتاب‌های نوک مگسک، 300 سؤال تستی و 10 مجموعه سؤال تشریحی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب ابتدا بر اساس یک برنامه ماهانه، 30 سؤال تستی قرار داده شده و تمامی سؤالات تشریحی مباحث داخل کتاب بررسی می‌شود. پس از پایان سوالات طی...
1