تبدیل عدد دودویی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تبدیل عدد دودویی

دانلود کتاب آموزش تبدیل مبنا

دانلود کتاب آموزش تبدیل مبنا
خیلی از دوستان و خیلی از بچه های کامپیوتر و برق با مبناها مشکل دارند و البته همیشه هم واحد درسی وجود داره که این مبحث درش رخنه کرده باشه. در این کتاب به طور مفصل با تبدیل مبنا آشنا و روشهای انجام آن را فرا خواهید گرفت. تبدیل مبناهای دو، چهار هشت و شانزده به مبنای ده و برعکس و همچنین تبدیل مبناهای...
1