تجارت در اسلام

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تجارت در اسلام

دانلود کتاب تجارت موفق

دانلود کتاب تجارت موفق
بازار یا همان «سوق» در فرهنگ و متون اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان مرکز تجارت اسلامی ، همیشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و هیچ‌گاه صلاح و فساد بازار را از صلاح و فساد جامعه جدا نمی‌دانسته‌اند. با توجه به اینکه بازار، اجناس مورد نیاز مردم را تهیه و عرضه می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین...
1