تحقیق در مورد خلیج فارس

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تحقیق در مورد خلیج فارس

دانلود کتاب ناوگان دریایی ایران عصر قاجار در خلیج فارس

دانلود کتاب ناوگان دریایی ایران عصر قاجار در خلیج فارس
کتاب ناوگان دریایی ایران عصر قاجار در خلیج فارس به قلم اکبر ارزشمند ، منابع تاریخی، اسناد و مدارکی که از گذشته بر جای مانده را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و چگونگی شکل‌گیری نیروی دریایی ایران در دوران قاجار را شرح می‌دهد. خلیج فارس همواره در طول تاریخ مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های...
1