تحلیل فلسفی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تحلیل فلسفی

دانلود کتاب من کی‌ام؟

دانلود کتاب من کی‌ام؟
کتاب من کی‌ام؟ به قلم محمدجواد امینی ، تحلیلی است عرفانی، فلسفی و روانشناسی بر انیمیشن رنگو، استخراج معنایی عرفانی از آن و همچنین تعمیم آن‌ها به برخی از رموز و اشعار مولوی. محمدجواد امینی در کتاب من کی‌ام؟ (Who am I) تنها برداشت شخصی خود را از این انیمیشن بیان کرده و به ‌طور قطعی نظرش را بر شما...
1