تعریف فلسفه آموزش و پرورش

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تعریف فلسفه آموزش و پرورش

دانلود کتاب ساختار آموزش نوین و امروزی ایران

دانلود کتاب ساختار آموزش نوین و امروزی ایران
کتاب ساختار آموزش نوین و امروزی ایران نوشته‌ی معصومه آقارفیعی ، به مباحث مختلفی از نظام آموزش و پرورش مانند تاریخچه و فلسفه آن، فعالیت‌های سواد آموزی، فضای آموزشی مدارس، توسعه آموزش مجازی و... می‌پردازد. ساختار آموزشی نوین و امروزی ایران در قرن 14 هجری خورشیدی تشکیل شده است. در واقع از اوایل حکومت...

دانلود کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر

دانلود کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر
جواد قاجار در کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر ، به یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین ارکان آینده بهتر سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. نسل جوان، آینده‌ساز هر جامعه است و مهم‌ترین بخش در آینده‌نگری تعلیم و تربیت آنان مطابق با نیازها و واقعیات است و در همین راستا نقش و جایگاه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت...
1