تغذیه صحیح در ماه رمضان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تغذیه صحیح در ماه رمضان

دانلود کتاب تغذیه در ماه تزکیه

دانلود کتاب تغذیه در ماه تزکیه
حکمت اصلی روزه داری گام نهادن در مسیر تقوا و پرهیز از گناهان است و فواید بهداشتی و درمانی روزه داری از ثمرات فرعی اما حیاتی آن محسوب می شود. روزه مایه استقرار و تثبیت اخلاص نزد انسان، آرامش روان و ایمن بودن از آشفتگی و اضطراب است و آثار بهداشتی و درمانی فراوانی دارد باستناد آیه 184 سوره بقره فلسفه...
1