تغذیه ی کودکان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تغذیه ی کودکان

دانلود کتاب مبانی بیماری های گوارش، کبد و تغذیه کودکان

دانلود کتاب مبانی بیماری های گوارش، کبد و تغذیه کودکان
حیطه بیماری های کودکان با سرعتی چشم گیر در حال پیشرفت است و در این عرصه علم و دانایی محور قدرت و قابلیت تلقی می‌گردد. وجود منابع آموزشی در درک بهتر بیماری‌ها و روش های درمانی آنها راه گشا می باشد. کتاب حاضر به راهنمایی استادانه پدر بزرگوار طب گوارش اطفال ایران جناب آقای دکتر غلامرضا خاتمی و مساعدت...
1