تفسیر طیف رامان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تفسیر طیف رامان

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری
کتاب مقدمه‌ای بر اسپکتروسکوپی لیزری نوشته داود جعفری ، برای دانشجویان مهندسی اپتیک و لیزر و دانشجویان فیزیک طراحی شده، همچنین برای علاقه‌مندان به اسپکتروسکوپی لیزری یک کتاب مفید است. اسپکتروسکوپی یکی از شاخه‌های فیزیک است که به مطالعه تابش جذب شده، گسیلی، انعکاسی و پراکنده شده از اجسام می‌پردازد....
1