تقلید و اجتهاد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تقلید و اجتهاد

دانلود کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان

دانلود کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان
کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان نوشته‌ی سید محمد سیدیان آرانی ، موضوعاتی مانند؛ معناشناسی زمان و مکان در اجتهاد، نقش زمان در کیفیت طواف، پیاده‌‌روی برای رمی جمره، حکم بازی با آلاتی مانند شطرنج، بولینگ، بیلیارد، پاسور و نرد و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. موضوع کتاب تاثیر زمان و مکان در...
1