تنظیم بازار شکر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تنظیم بازار شکر

دانلود کتاب نقشه راه تحول زنجیره تامین صنعت قند و شکر ایران

دانلود کتاب نقشه راه تحول زنجیره تامین صنعت قند و شکر ایران
کتاب نقشه راه تحول زنجیره تامین صنعت قند و شکر ایران به قلم مجتبی سلیمانی سه دهی ، ابتدا شرایط زنجیره تامین این صنعت را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و موانع آن را شرح می‌دهد، سپس راهکارهایی برای مقابله با این موانع بیان می‌کند. اغلب کشورهای دنیا، شکر را یکی از کالاهای بین‌المللی و استراتژیک...

دانلود کتاب بازار شکر

دانلود کتاب بازار شکر
کتاب بازار شکر نوشتۀ الهام پیروز ، به بررسی میزان تولید شکر در مناطق مختلف جهان و کشورهای عمده تولید کننده، میزان مصرف محصول، مقدار صادرات و واردات شکر در سطح جهان و... می‌پردازد. شکر از مهم‌ترین محصولات کشاورزی است که از دو محصول نیشکر و چغندر قند به دست می‌آید. در حال حاضر در سطح جهان تولید شکر...
1