تولید سبز

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تولید سبز

دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 9 و 10

دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 9 و 10
فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 9 و 10 با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی با هدف معرفی پژوهش‌های علوم مهندسی و ایجاد فرصتی برای تبادل مطالعات و تجارب در این حوزه منتشر شده است. بانک‌ها و اغلب بنگاه‌های اقتصادی برای بقاء در عرصه رقابت ناچار از خلق روش‌ها و مزیت‌هایی هستند که توسط آن‌ها...
1