تکنولوژی پزشکی هسته ای

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تکنولوژی پزشکی هسته ای

دانلود کتاب مروری بر تکنولوژی پزشکی هسته‌ای

دانلود کتاب مروری بر تکنولوژی پزشکی هسته‌ای
کتاب مروری بر تکنولوژی پزشکی هسته‌ای حاوی مقدمات و میانی پزشکی هسته ای است که جهت آشنائی و آموزشی تکنولژیست های پزشکی هسته ای، پرتو نگاری و پرتو درمانی با این رشته تدوین شده است و بعلاوه چون مباحث اصلی را به دور از جزئیات ذکر می کند قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی، پزشکان و سایر علاقمندان به این...

دانلود کتاب اصول اولیه میرد برای محاسبات میزان دوز جذب شده

دانلود کتاب اصول اولیه میرد برای محاسبات میزان دوز جذب شده
در کتاب اصول اولیه میرد برای محاسبات میزان دوز جذب شده ، تالیف رابرت لوینگر ، هر آنچه درباره پرتوزایی و کمیت دوز جذب شده نیاز بوده، جهت درمان بیماری‌های خاص آورده شده است. محاسبات دوز جذب شده برای ارزیابی خطرات مورد بحث در زمینه کاربرد رادیو داروها در مطالعات پزشکی الزامی است. رادیو داروها پس از...
1