تکنیک های صحیح دوخت

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تکنیک های صحیح دوخت

دانلود کتاب آموزش دوخت 2

دانلود کتاب آموزش دوخت 2
در دنیای امروز نقش لباس در زیبایی فرد و تأثیر آن در شخصیت و برازندگی و نشان دادن فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، ملّیت و مذهب اهمیت بیشتری پیدا کرده و از تأثیر دنیای مد هم بی بهره نمانده است. با هنر خیاطی ، نه تنها نیازهای روزمره خانواده تأمین می شود بلکه صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی نیز حاصل خواهد شد....
1