ثواب خواندن زیارت عاشورا

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع ثواب خواندن زیارت عاشورا

دانلود کتاب حدیث عشق (تفسیر کامل زیارت عاشورا)

دانلود کتاب حدیث عشق (تفسیر کامل زیارت عاشورا)
کتاب حدیث عشق (تفسیر کامل زیارت عاشورا) ، تالیف پری السادات آسیایی صحنه ، را می‌توانیم برای تقرب به سوی خدا و یا برای آرامش روحی خودمان بخوانیم. گاهی هم زیارت عاشورا را، فقط به صرف زیارت وجود مقدس امام حسین (ع) تلاوت کنیم. در هر صورت این زیارت گامی به سوی خدا محسوب می‌شود... با استفاده از روایات...

دانلود کتاب زیارت عاشورا

دانلود کتاب زیارت عاشورا
کتاب زیارت عاشورا ، متن کامل دعای زیارت عاشورا به همراه ترجمه و تصویر توسط پدرام حکیم زاده ، گردآوری شده است. زیارت عاشورا به حسب ظاهر از امام باقر و امام صادق (ع) نقل شده؛ زیرا صفوان که از یاران امام باقر و امام صادق (ع) است می‌گوید: من در روز عاشورا در خدمت امام باقر (ع) بودم که این زیارت را...

دانلود کتاب سلام بر خورشید

دانلود کتاب سلام بر خورشید
شب از نیمه گذشته بود، در گوشه اى با خداى خویش خلوت کرده بودم و دعاى کمیل می خواندم. در حال و هواى خودم بودم که تو به سوى من آمدى. چپیه اى به سر خود انداخته بودى، دست بردى و کتاب دعاى مرا گرفتى. کتاب از دست من افتاد، تو آن را برداشتى و با عصبانیّت شروع به ورق زدن آن نمودى و من در تعجّب از کارِ تو...
1