جلگه های فلات ایران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع جلگه های فلات ایران

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم)

دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم)
نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد دوم) ، با روش کتابخانه‌ای به بررسی و مطالعه سرزمین آذربایجان (آتروپاتگان) از لحاظ مردم‌شناسی و تاریخی پرداخته است. سرزمین آذربایجان که امروزه شامل استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان است. یکی از سرزمین‌های باستانی و مهم ایران...
1