جنگل ها

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع جنگل ها

دانلود کتاب راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در طبیعت

دانلود کتاب راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در طبیعت
در کتاب راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در طبیعت تالیف روشنک دستگاه ، به بخشی از قوانین طبیعی خاک که به نحوی در ارتباط با رشد و نمو گیاه است، پرداخته شده. بی‌تردید خاک یکی از اساسی‌ترین نیاز‌هایی است که بشر امروز بیش از گذشته به آن می‌بایست توجه نموده و اهمیت دهد. چرا که امروزه بشر به زراعت اهمیت...

دانلود کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

دانلود کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور
مساحت جنگل‌های جهان حدود 4 میلیارد هکتار است یعنی 29 درصد از خشکیهای زمین را شامل می‌شود. این میزان جنگل بین همه کشورها به نسبت مساوی تقسیم نشده است و اغلب آن در کشورهای آمریکا، کانادا و روسیه قرار دارند. در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران حدود 8/6 درصد می‌باشد. سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار...
1