جنگل ها

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع جنگل ها

دانلود کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور

دانلود کتاب بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور
مساحت جنگل‌های جهان حدود 4 میلیارد هکتار است یعنی 29 درصد از خشکیهای زمین را شامل می‌شود. این میزان جنگل بین همه کشورها به نسبت مساوی تقسیم نشده است و اغلب آن در کشورهای آمریکا، کانادا و روسیه قرار دارند. در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران حدود 8/6 درصد می‌باشد. سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار...

دانلود کتاب راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در طبیعت

دانلود کتاب راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در طبیعت
در کتاب راهکارهای مقابله با فرسایش خاک در طبیعت تالیف روشنک دستگاه ، به بخشی از قوانین طبیعی خاک که به نحوی در ارتباط با رشد و نمو گیاه است، پرداخته شده. بی‌تردید خاک یکی از اساسی‌ترین نیاز‌هایی است که بشر امروز بیش از گذشته به آن می‌بایست توجه نموده و اهمیت دهد. چرا که امروزه بشر به زراعت اهمیت...
1