حدیث شناسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع حدیث شناسی

دانلود کتاب علم الدرایه تطبیقی: بررسی تطبیقی اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنت

دانلود کتاب علم الدرایه تطبیقی: بررسی تطبیقی اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنت
کتاب علم الدرایه تطبیقی بررسی تطبیقی اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنّت، نوشته هدفمند و آموزشی حجة‌الاسلام دکتر سیدرضا مؤدّب است. این کتاب با بیان بیش از یکصد اصطلاح حدیثی، با نگاه تطبیقی بین اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنت تدوین شده و شامل حدیث از نظر تعداد راویان، حالات راویان و اوصاف حدیث است که...
1