حرف ی فرهنگ دهخدا

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع حرف ی فرهنگ دهخدا

دانلود کتاب لغت نامه دهخدا - حرف ی

دانلود کتاب لغت نامه دهخدا - حرف ی
لغت‌نامهٔ بزرگ دهخدا شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغت‌نامه، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اثر دهخدا است، که بیش از ۴۰ سال از عمر او، صرف آن شد. لغت‌نامه دهخدا، معانی، تفاسیر، و شروح تاریخی چندی از واژه‌های عربی را نیز داراست. لغت‌نامه بزرگ دهخدا شامل بخش بزرگی از واژگان...
1