حزین خوش نظر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع حزین خوش نظر

دانلود کتاب مردی از جنس ملکوت (نگاهی به زندگی محمود فرشچیان)

دانلود کتاب مردی از جنس ملکوت (نگاهی به زندگی محمود فرشچیان)
نگاهی کوتاه به زندگی سراسر افتخار و آثار جاودان استاد گرانمایه محمود فرشچیان خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت و نقاشان تصویرگر عشقند، که نقش خیال بر در و دیوار دل می زنند. فرشچیان بنیان‌گذار مکتب خود در نقاشی ایرانی، که پایبند به شکل کلاسیک همراه با استفاده...
1