حسن حسن زاده آملی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع حسن حسن زاده آملی

دانلود کتاب در ستایش 1001 حسن

دانلود کتاب در ستایش 1001 حسن
دفتر اشعار در ستایش 1001 حسن اثر منصور متین ، برای تکریم و ابراز ارادت به مقام والای فرزانۀ بی‌بدیل دوران، حکیم الهی و عارف صمدانی، حضرت نجم‌الدین حسن حسن‌زاده طبری آملی (حفظه‌الله) منتشر گردیده است. سرآغاز این تلاش ناچیز تحت تاثیر غزل دل انگیز «علم الاسما» حضرت ایشان بوده است که در سالیانی دور،...
1