حماسه های نوین

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع حماسه های نوین

دانلود کتاب از حماسه تا انقلاب، موسیقی

دانلود کتاب از حماسه تا انقلاب، موسیقی
هوشنگ جاوید در کتاب از حماسه تا انقلاب، موسیقی با نگاهی تاریخی و باستان‌شناسانه به موسیقی حماسی و تغییر و تحولات آن از گذشته‌های دور تا دوران تاریخی و اسلامی پرداخته است. در این اثر هوشنگ جاوید از بررسی حماسه راستین و ریشه‌های تاریخی آن شروع کرده و به تغییرات مفهومی، صوری و محتوایی آن در زمان بعد...
1