خروج از مرکزیت ستون

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع خروج از مرکزیت ستون

دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 15 و 16

دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 15 و 16
فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 15 و 16 منتشر شد. این شماره به بررسی کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن در پلان با استفاده از میراگرهای ویسکوز در حوزه‌ی فرکانس و بررسی نقش بافرزون در حفاظت از تالاب استیل آستارا می‌پردازد. مطالعه زمین لرزه‌های گذشته نشان داده است که وجود نامتقارنی در...
1