خرید کتاب زمان لرزه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع خرید کتاب زمان لرزه

🎧 دانلود کتاب صوتی زمان لرزه

دانلود کتاب صوتی زمان لرزه
کتاب صوتی زمان لرزه نوشته کورت ونه گات ، یک داستان تخیلی است و قصه مردم شهری را روایت می‌کند که طی یک اتفاق ناچار به تکرار ده سال از زندگی خود هستند. به دلیل لرزشی که در زمان اتفاق می‌افتد، همه چیز و همه کس از 13 فوریه 2001 به 17 فوریه 1991 برمی‌گردد. تمامی افراد، گذشته خود که حالا به آینده‌شان...
1