خشونت علیه زنان چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان چیست

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران: خشونت خانگی علیه زنان

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران: خشونت خانگی علیه زنان
هدف کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران: خشونت خانگی علیه زنان نوشته‌ی حسین یحیی زاده و فاطمه آرمان ، آگاهی دادن به دانشجویان و فعالان در حوزه‌ی مددکاری اجتماعی است که بتوانند علت‌ها و پیامدهای خشونت خانگی (خشونت شوهر علیه زن) و مداخلات مؤثر در مورد قربانیان و عاملان آن را درک و بررسی نمایند. در...

دانلود کتاب نفی خشونت علیه زنان و مردان در خانواده از منظر فقه شیعه و اسناد بین‌الملل

دانلود کتاب نفی خشونت علیه زنان و مردان در خانواده از منظر فقه شیعه و اسناد بین‌الملل
زهرا ساور سفلی در کتاب نفی خشونت علیه زنان و مردان در خانواده از منظر فقه شیعه و اسناد بین‌الملل ، به بررسی مفهوم خشونت در قبل و بعد از ازدواج زوجین پرداخته است. در طول تاریخ حوادث ناگوار و خشونت‌‌آمیز همراه با رنج بسیار بر زنان و مردان به ویژه زنان به وجود آمده است. در زمان حاضر نیز با گسترش علم...

دانلود کتاب معجزه یک زن

دانلود کتاب معجزه یک زن
کتاب معجزه یک زن نوشته مینا خداکریمیان ، به روانشناسی و چگونگی شناخت زنان و مسئله خشنوت علیه آن‌ها در جامعه ایران می‌پردازد و باورهای نادرستی را که درباره‌شان وجود دارد، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در جوامع مختلف همواره اختلافاتی مانند حقوق مساوی میان زن و مرد، آزادی عمل و ... وجود دارد. این...
1