خط فارسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع خط فارسی

دانلود کتاب تشخیص شخصیت از روی دست نوشته (خط شناسی)

دانلود کتاب تشخیص شخصیت از روی دست نوشته (خط شناسی)
دست خط هرکس اسرار نهفته ای را در مورد شخصیت او آشکار می سازد. تحلیل درست خط هر فرد می تواند بیش از 100 خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی کند و ما میتوانیم نکات مهمی را در مورد خصوصیات فرد و روابط شخصی و روابط شغلی وی دریابیم. میخواهید به برخی از حقایق که در دستخط شما نهفته است آگاهی یابید؟!
1