داستان برند گوگل

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان برند گوگل

🎧 دانلود کتاب صوتی داستان گوگل: سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا

دانلود کتاب صوتی داستان گوگل: سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا
کتاب صوتی داستان گوگل: سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا (میکروکتاب) نوشته دیوید وایز و مارک ملسید ، روایتی جذاب از دو جوان دانشجوی دکتری است که یکدیگر را رقیب هم می‌دانستند و این رقابت موجب ایجاد یکی از بزرگترین تحولات جهان شد. اینکه این دو جوان کوشا چگونه توانستند سرمایه مورد نیاز این...

دانلود کتاب داستان گوگل: سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا

دانلود کتاب داستان گوگل: سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا
در کتاب داستان گوگل: سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا نوشته دیوید وایز و مارک ملسید ، داستان جذاب گوگل را می‌خوانیم. اینکه چطور دو جوان دانشجوی دکتری که یکدیگر را رقیب هم می‌دانستند، یکی از بزرگترین تحولات جهان را ایجاد کرده‌اند. چطور سرمایه جذب کردند و چطور باعث شدند تا مدت‌های زیادی...
1