داستان قلب قلب آب ماهی و قلاب

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع داستان قلب قلب آب ماهی و قلاب

🎧 دانلود کتاب صوتی قلب قلب آب ماهی و قلاب

دانلود کتاب صوتی قلب قلب آب ماهی و قلاب
کتاب صوتی قلب قلب آب ماهی و قلاب نوشته مهری ماهوتی درباره‌ی سه ماهی است که در رودخانه با هم دوست بودند و در کنار هم زندگی می‌کردند. ماهی اول باهوش، دومی عاقل اما ماهی سوم ساده و بازیگوش بود. تا اینکه روزی ماهی گیرها به رودخانه رفتن تا ماهی‌ها را صید کنند و... مجموعه کتاب قصه نمایش کودکان به صورت 7...
1