داستان من و ماه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان من و ماه

دانلود کتاب من و ماه

دانلود کتاب من و ماه
کتاب من و ماه نوشته‌ی رضوان کریمیان کاکلکی روایتی‌ست از سرگذشت زندگی چند خانواده و شخصیت گوناگون که هر کدام با معضلی متفاوت دست و پنجه نرم می‌کنند. این رمان را می‌توان ساخته ذهن نویسنده یا بر اساس واقعیت دانست، چرا که هیچ چیز در این دنیای فانی بعید نخواهد بود. کتاب من و ماه در سه جلد به هم پیوسته...
1