داستان های ترکی آذربایجانی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان های ترکی آذربایجانی

دانلود کتاب ازدحام

دانلود کتاب ازدحام
کتاب ازدحام نوشته‌ی آفاق مسعود داستانی زیبا با نثر و زبانی شاعرانه‌ است و سعی در ایجاد و خلق فضای سوررئال می کند. بیش‌تر حوادث این داستان معمولا در یک خانه و طی یکی دو روز اتفاق می‌افتد و شخصیت‌ها در خانه‌ای مشترک دور از هم به سر می‌برند. عشق و محبت شخصیت‌های داستان بیش‌تر از خشم و نفرت‌شان ویران...

دانلود کتاب شلوغی و چند داستان دیگر

دانلود کتاب شلوغی و چند داستان دیگر
«شلوغی» مجموعه‌ی چهار داستان بلند و کوتاه از آفاق مسعود است که با نثر و زبان شاعرانه سعی در ایجاد و خلق فضای سوررئال دارد. ادبیات در اصل یک بازیست، نویسنده آنچه را که میخواهد بگوید، سرگذشتش را، مانند گفتگو با یکی از نزدیکانش، میتواند کوتاه بنویسد، اما او این کار را نمیکند. آفاق مسعود یکی از...
1