داستان کوتاه عاشقانه تلخ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان کوتاه عاشقانه تلخ

دانلود کتاب ملاقات در مدرسه

دانلود کتاب ملاقات در مدرسه
کتاب ملاقات در مدرسه نوشته محمد خانی ، عاشقانه‌ای تلخ از شکست‌ها و ناامیدی‌ها است که جوانی عاشق پیشه را به سمت عصیان‌گری می‌برد تا جایی که به کاری خطرناک دست می‌زند و همه‌ی شهر را در ترس و دلهره فرو می‌برد. او به مدرسه‌ای در یکی از شهرهای آمریکا هجوم می‌آورد و کودکان بی‌گناه را گروگان می‌گیرد و...
1