داستان کوتاه گرگ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان کوتاه گرگ

🎧 دانلود کتاب صوتی گرگ

دانلود کتاب صوتی گرگ
کتاب صوتی گرگ داستان کوتاه هوشنگ گلشیری ، در مجموعه نمازخانه کوچک من، روایت زن جوانی است که همراه با همسر پزشکش در یک روستا کوهستانی و برف‌گیر زندگی می‌کند. این زن در قسمتی از ساختمان کوچک بهداری، اندکی دور از سایر خانه‌های آنجا، بیشتر اوقاتش را، به اجبار، تنها می‌گذراند و هربار، به صدای زوزه گرگی...
1