دانشنامه فنی مهندسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانشنامه فنی مهندسی

دانلود کتاب درآمدی بر دانشنامه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات

دانلود کتاب درآمدی بر دانشنامه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات
در دهه‌های اخیر، به لحاظ ابداع انواع سرویس‌ها و تغییرات مناسب آن در ساختار شبکه‌ها و به کارگیری سیستم‌های پیشرفته‌ی مخابراتی، فناوری ارتباطات و مخابرات رشد زیادی کرده است؛ و به دنبال آن، عناوین و الفاظ جدیدی برای تجهیزات تشکیل‌دهنده و یا خدمات ارایه شده و به طورکلی،کلیه‌ی امور مربوطه به کاربرده...
1