دانلود رمان به وقت بهشت

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود رمان به وقت بهشت

🎧 دانلود کتاب صوتی به وقت بهشت

دانلود کتاب صوتی به وقت بهشت
کتاب صوتی به وقت بهشت اثر نرگس جورابچیان، روایت زندگی دختری به نام ترلان است که در آغاز زندگی زناشویی خود دچار وضعیتی جدید می‌شود و همین امر بر کل زندگی‌اش تاثیر می‌گذارد. رمان به وقت بهشت دارای چهار فصل است که هر کدام نام یکی از فصل‌های طبیعت را با خود گرفته‌ است. اولین بخش کتاب با روایتی خواندنی...
1