دانلود قانون اساسی سوئیس

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود قانون اساسی سوئیس

دانلود کتاب قانون اساسی کشور سوئیس

دانلود کتاب قانون اساسی کشور سوئیس
کتاب قانون اساسی کشور سوئیس ، به تشریح سیستم دولت و همچنین حقوق مدنی همه شهروندان سوئیسی و کسانی که در کشور سوئیس زندگی می‌کنند می‌پردازد. سوئیس (Switzerland) با نام رسمی کنفدراسیون سوئیس (Confoederatio Helvetica)، کشوری است در اروپای غربی که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش و لیختنشتاین، از جنوب...
1