دانلود نشریه پردازش

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود نشریه پردازش

دانلود گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 9

دانلود گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 9
گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 9 ، منتشر شد، این شماره نیز همانند شمار‌های قبلی، پوشش مناسبی در بخش‌های مختلف علوم کامپیوتر خواهد داشت. همچنین برای افزایش خلاقیت، بخشی برای داستان علمی تخیلی در نظر گرفته شده است. نشریه پردازش، نشریه علمی دانشجویی به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم...

دانلود گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 8

دانلود گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 8
گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 8 منتشر شد. در این شماره به تکنولوژی‌های به کار رفته در جام جهانی 2018 پرداخته می‌شود. هم چنین موضوعات مختلفی در قسمت‌های مختلف، روی میز خبر، مقالات علمی، سخت افزار، تکنولوژی روز، فردی برای پیشرفت بازی رایانه‌ای، پیشنهاد پردازش پلی به آینده، در...

دانلود گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 7

دانلود گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 7
گاهنامه دانش کامپیوتر و تکنولوژی پردازش - شماره 7 منتشر شد. در این شماره به جهان‌بینی علمی، زبان کاتلین، واقعیت مجازی، هک مغز و بهترین بازی‌های 2017 پرداخته می‌شود. در شماره‌های مختلف نشریه پردازش قسمتی به داستان علمی تخیلی اختصاص داده شده که کار جمعی تعدادی از دانشجویان دانشگاه کاشان است.
1