دانلود کتاب حقوق قراردادهای نفت

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود کتاب حقوق قراردادهای نفت

دانلود کتاب واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل

دانلود کتاب واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل
کتاب واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل نوشته‌ی فیروزه شاه حیدری ، به بررسی انواع قراردادهای خرید و فروش بین المللی نفت و گاز که به صورت الکترونیکی منعقد می‌شوند، پرداخته است. در اواخر قرن 19 پیشرفت صنعتی کشورهای عربی با نیاز رو به رشد منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت سبب شد...

دانلود کتاب قانون حاکم روش‌های حل اختلاف بر قراردادهای بین‌المللی نفتی

دانلود کتاب قانون حاکم روش‌های حل اختلاف بر قراردادهای بین‌المللی نفتی
کتاب قانون حاکم روش‌های حل اختلاف بر قراردادهای بین‌المللی نفتی نوشته فاطمه عبدی ، به بررسی ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفتی می‌پردازد. امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالا دستی با چالش‌های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید...

دانلود کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز
کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز نوشته‌ی ایمان سلیمانی به مباحثی چون تاثیر حاکمیت دولت بر توازن قراردادهای نفتی، انواع قراردادهای نفتی، ﺧﻄﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و... می‌پردازد. فضای حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری در دولتِ میزبان زمانی از ارزش واقعی برخوردار است که در تمام...

دانلود کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران

دانلود کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران
کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران نوشته جابر هوشمند کوچی، به بررسی اهمیت، مزایا و چالش‌های جوینت‌ ونچر در اجرای پروژه‌های نفت ‌و ‌گاز، وظایف امانی و موافقتنامه عملیات مشترک، مقایسه احکام حاکم بر شرکت مدنی و مفاد موافقتنامه عملیات مشترک و......

دانلود کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل

دانلود کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل
کریم دعاگوئی هریس در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل ، حقوق اقتصادی مربوط به قراردادهای نفت و گاز را از منظر بین‌المللی بررسی کرده است. حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق، انتزاع صرف جایی...
1