دانلود کتاب حق برخورداری از وکیل در محاکم کیفری بین المللی pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود کتاب حق برخورداری از وکیل در محاکم کیفری بین المللی pdf

دانلود کتاب حق برخورداری از وکیل در محاکم کیفری بین المللی

دانلود کتاب حق برخورداری از وکیل در محاکم کیفری بین المللی
کتاب حق برخورداری از وکیل در محاکم کیفری بین المللی نوشته‌ی مریم آزادبخت ، به بررسی موضوعاتی مانند حقوق متهم طبق اسناد بین‌المللی، اسناد عام و خاص حقوق بشری، دادگاه‌های تلفیقی، دیوان بین‌المللی کیفری و ... می‌پردازد. حقوق متهم یکی از اجزاء طبیعی و ذاتی انسان است و دولتمردان نمی‌توانند آن را به...
1