دانلود کتاب زبان انگلیسی خلبانی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود کتاب زبان انگلیسی خلبانی

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1)

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1)
کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۱ (Aviation English 1) نوشته‌ی خلبان نیکبخش حبیبی ، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند. This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed general...

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۲ (Aviation English 2)

دانلود کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۲ (Aviation English 2)
کتاب زبان تخصصی هوانوردی ۲ (Aviation English 2) نوشته‌ی خلبان نیکبخش حبیبی ، مخصوص دانشجویان هواپیمایی طراحی شده که موفق به گذراندن دوره‌های عمومی انگلیسی شده‌اند و قصد دارند در دوره‌های EAP / ESP شرکت کنند. This book is designed to be used by aviation students who have successfully passed general...
1