دانلود ebook آموزش خیاطی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود ebook آموزش خیاطی

دانلود کتاب آموزش دوخت 2

دانلود کتاب آموزش دوخت 2
در دنیای امروز نقش لباس در زیبایی فرد و تأثیر آن در شخصیت و برازندگی و نشان دادن فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، ملّیت و مذهب اهمیت بیشتری پیدا کرده و از تأثیر دنیای مد هم بی بهره نمانده است. با هنر خیاطی ، نه تنها نیازهای روزمره خانواده تأمین می شود بلکه صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی نیز حاصل خواهد شد....

دانلود کتاب آموزش دوخت 1

دانلود کتاب آموزش دوخت 1
امروزه تلاش عظیمی در عرصه پوشاک در تمامی کشور ها صورت می گیرد و لباس به یک کالای پرسود تجاری تبدیل می شود، که مانند سربازی با خود اندیشه کشور مبدأ را به همراه دارد و اگر ما در این راستا تلاش نکنیم دیر یا زود تحت تأثیر کشور غالب خواهیم بود. بدیهی است فراگیری هنر خیاطی و برطرف کردن نواقص آن می تواند...
1